Małżeństwo z obcokrajowcem

Wydawać by się mogło, że w celu zawarcia małżeństwa z obcokrajowcem, trzeba przejść przez cały szereg procedur. Otóż nic bardziej mylnego. Formalności związane z zawarciem takiego małżeństwa niewiele różnią się od standardowych wymagań podczas ślubu polskich obywateli.

Liczba małżeństw, w których młodzi pochodzą z różnych krajów stale rośnie nie tylko w Polsce, lecz na całym świecie. Dzięki otwartym granicom oraz łatwości podróżowania po świecie coraz częściej decydujemy się na zmianę miejsca do życia nie tylko z powodu zmiany pracy, studiów, lecz z powodu zwykłej ciekawości poznania świata. Zdarza się, że poznajemy nie tylko kraj oraz kulturę, ale też osobę, z którą chcemy się pobrać.

Jeżeli chodzi o małżeństwo z obywatelem polski, to należy zaznaczyć, że według polskich prawodawców, ślub z Polakiem nie daje cudzoziemcowi prawa na pobyt stały tylko czasowy, ani również pozwolenia na pracę.

Wymogi, które musi spełnić cudzoziemiec, by móc pobrać się z Polakiem

Skupiając się na rodzimych warunkach, głównym wymogiem, który obcokrajowiec musi spełnić, jest przedstawienie w Urzędzie Stanu Cywilnego zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego. Powyższy dokument wydawany jest przez macierzystą Ambasadę lub Konsulat kraju obcokrajowca i musi zostać dostarczony do USC najpóźniej miesiąc przed planowaną uroczystością.

Drugim kluczowym wymogiem jest obecność tłumacza przysięgłego, który jest niezbędny przy wszelkich czynnościach z udziałem obcokrajowca w polskim USC. Sytuacją odbiegająca od standardowych procedur są śluby konkordatowe, podczas których proces tłumaczenia uzgadniany jest bezpośrednio z przedstawicielem kościoła.

Obcokrajowiec oczywiście musi przedstawić ważny paszport oraz pełny odpis aktu urodzenia. Należy jeszcze zauważyć, że nie wszystkie kraje wydają zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Wówczas obcokrajowiec może uzyskać zwolnienie z obowiązku jego przedłożenia.

Dokumenty niezbędne do ślubu z obcokrajowcem

Komplet dokumentów, jakie musi przedstawić cudzoziemiec wygląda następująco:

  • ważny paszport;
  • jeśli posiada prawo pobytu – kartę pobytu;
  • cudzoziemiec, niemający obywatelstwa żadnego państwa (bezpaństwowiec) i nieposiadający w Polsce miejsca zamieszkania, powinien okazać dokument podróży, lub paszport, wydany przez władze państwa zamieszkania;
  • dokument stwierdzający możliwość zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem kraju z którego pochodzi cudzoziemiec;
  • skrócony odpis aktu urodzenia – oryginał i przysięgłe tłumaczenie na język polski;
  • w przypadku wdowy i wdowca – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka;
  • w przypadku osoby rozwiedzionej – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie;
  • świadczenie o nazwisku, jakie po ślubie  będą nosić małżonkowie oraz ich dzieci.