Jak wyceniamy – ważne

Tłumaczalnia.pl stawia sobie za cel stworzenie przejrzystego cennika i klarownych zasad wyceny tłumaczenia.
Poniżej znajduje się opis zasad wyceny tłumaczeń pisemnych i ustnych stosowanych w Tłumaczalnia.pl

Jak wycenia się tłumaczenie pisemne?

Na cenę składa się kilka zmiennych:

  1. język i kierunek tłumaczenia (z/na język polski),
  2. rodzaj tłumaczenia (zwykłe czy uwierzytelnione),
  3. stopień trudności tłumaczenia,
  4. termin wykonania (normalne, przyśpieszone, ekspresowe),
  5. cech szczególnych dokumentu, które wpływają na trudność tłumaczenia (tekst specjalistyczny, pismo odręczne, dokument nieczytelny).

Ostateczna wycena tłumaczenia następuje na podstawie ilości znaków wraz ze spacjami „produktu końcowego”, czyli już przetłumaczonego tekstu. Dla tłumaczeń uwierzytelnionych to 1125 znaków ze spacjami, a tłumaczeń zwykłych – 1800 znaków ze spacjami.

Przykładowo tłumaczenie zwykłe pisemne z języka polskiego na język rosyjski tekstu „Krzysztof ma psa” wygląda „У Кшиштофа есть собака” i zawiera 22 znaki wraz ze spacjami, a tekst wyjściowy – 16 wraz ze spacjami.

Przykładowe tłumaczenie uwierzytelnione z języka ukraińskiego na język polski tekstu „Директор ТОВ „Весна”„ wygląda „Dyrektor „Wesna” sp. z o.o. [spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]„ i zawiera 69 znaków wraz ze spacjami, a tekst wyjściowy – 20 wraz ze spacjami.

Taka różnica w ilości znaków w tym przykładzie wynika z obowiązku rozwinięcia skrótów w tłumaczeniu uwierzytelnionym, które są zapisywane przez tłumacza w nawiasach kwadratowych. Oznacza to, że warto wysłać na wanda.konior@tlumaczalnia.pl lub przedłożyć dokument osobiście do wyceny, gdyż wartość tłumaczenia nie zawsze jest oczywista i może wynieść dużo więcej niż zakłada klient, wyceniając dokument samodzielnie.

Termin realizacji tłumaczenia nie obejmuje weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.

Jednostką rozliczeniową jest 1 strona zawierająca 1125 znaków dla tłumaczenia uwierzytelnionego i 1800 znaków dla tłumaczenia zwykłego. Każda rozpoczęta strona liczy się jak pełna.

Tryby realizacji:

  • tłumaczenie zwykłe – 2 dni robocze,
  • tłumaczenie przyspieszone -1 dzień roboczy,
  • tłumaczenie ekspresowe – w dniu zamówienia.

Dniem rozpoczęcia tłumaczenia w przypadku trybów zwykłego i przyśpieszonego jest następny dzień roboczy po otrzymaniu tłumaczenia. Np. dokument dostarczony w poniedziałek w trybie przyspieszonym zostanie przetłumaczony na środę rano.

Jak wycenia się tłumaczenie ustne?

Tłumaczenia ustne to najczęściej tłumaczenia zwykłe, które nie potrzebują uwierzytelnienia (rozmowa telefoniczna, tłumaczenie na głos fragmentu tekstu, spotkania biznesowe). Są też sytuacje, gdy obecność tłumacza przysięgłego jest obowiązkowa, np. w przypadku czynności w USC, u notariusza, w kontakcie z organami policji, prokuratury oraz sądu.

Wycena tłumaczenia ustnego polega na obliczeniu godzin, również tych rozpoczętych, podczas których tłumacz pozostaje do dyspozycji klienta. Dlatego niekiedy wycena wstępna oraz cena końcowa za tłumaczenie ustne mogą różnić się znacząco.

Minimalna opłata za tłumaczenie ustne na terenie Krakowa wynosi równowartości ceny 2 godzin pracy tłumacza. W przypadku tłumaczeń wykonywanych poza Krakowem cena ustalana jest indywidualnie. Zleceniodawca pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza.

Każda rozpoczęta godzina dyspozycji tłumacza jest liczona jako pełna.