Tłumaczenia z języka ukraińskiego

Świadectwo ukończenia szkoły

Suplement do świadectwa ukończenia szkoły
60

Dyplomy bakaławra, specjalisty, magistra

od 35 zł
Akty urodzeń, małżeństw, prawa jazdy, medyczne
Akty urodzeń, małżeństw, zmiany danych osobowych, rozwiązania małżeństwa, zgonu – 2 strony tłumaczenia.
Przykładowe akty urodzenia: