Tłumaczenia z języka ukraińskiego

Świadectwo ukończenia szkoły
świadectwo ukończenia szkoły
Świadectwo ukończenia szkoły -1 strona tłumaczenia

świadectwo ukończenia szkoły

Suplement do świadectwa ukończenia szkoły
Suplement do świadectwa ukończenia szkoły
Suplement do świadectwa ukończenia szkoły – 2 strony tłumaczenia

Suplement do świadectwa ukończenia szkoły

Dyplomy bakaławra, specjalisty, magistra
Dyplomy bakaławra, specjalisty, magistra
Dyplomy bakaławra, specjalisty, magistra – 1 strona tłumaczenia

Dyplomy bakaławra, specjalisty, magistra - 1 strona tłumaczenia

Dyplomy bakaławra, specjalisty, magistra
Dyplomy bakaławra, specjalisty, magistra – 1 strona tłumaczenia

Dyplomy bakaławra, specjalisty, magistra

Suplementy do dyplomów karta A4 z sekcjami
Suplementy do dyplomów karta A4 z sekcjami
Suplementy do dyplomów karta A4 z sekcjami – ok.6 stron tłumaczenia (wyceniane indywidualnie), suplementy do dyplomu wydane po 2016 roku -wycena wyłącznie indywidualna.

Suplementy do dyplomów karta A4 z sekcjami

Akty urodzeń, małżeństw, prawa jazdy, medyczne
Akty urodzeń, małżeństw, zmiany danych osobowych, rozwiązania małżeństwa, zgonu – 2 strony tłumaczenia.
Przykładowe akty urodzenia: