Tłumaczenia z języka ukraińskiego

Świadectwo ukończenia szkoły

Suplement do świadectwa ukończenia szkoły

Dyplomy bakaławra, specjalisty, magistra

Akty urodzeń, małżeństw, prawa jazdy, medyczne
Akty urodzeń, małżeństw, zmiany danych osobowych, rozwiązania małżeństwa, zgonu – 2 strony tłumaczenia.
Przykładowe akty urodzenia: