Tłumaczenia z języka rosyjskiego

Świadectwa maturalne – Federacja Rosyjska

Świadectwo maturalne – Federacja Rosyjska – 1 strona tłumaczenia
Suplement do świadectwa maturalnego – Federacja Rosyjska

suplement do świadectwa maturalnego
Suplement do świadectwa maturalnego – Federacja Rosyjska – 2 – 3 strony tłumaczenia
Świadectwo maturalne z suplementem – Republika Białorusi

świadectwo maturalne z suplementem
Świadectwo maturalne z suplementem – Republika Białorusi – 3 strony tłumaczenia
Świadectwo maturalne z suplementem – Republika Kazachstanu

świadectwo maturalne z suplementem
Świadectwo maturalne z suplementem – Republika Kazachstanu – 3 strony tłumaczenia
Dyplom Bakaławra, specjalisty lub magistra

dyplom Bakaławra specjalista magister
Dyplom Bakaławra, specjalisty lub magistra – 1 strona tłumaczenia
Załącznik do dyplomów
załącznik do dyplomów
Załącznik do dyplomów – ok. 6 stron tłumaczenia, ale zawsze wyceniany indywidualnie

załącznik do dyplomów
Załącznik do dyplomów – ok. 6 stron tłumaczenia, ale zawsze wyceniany indywidualnie
Dyplom Republiki Białorusi

Dyplom republiki Białorusi
Dyplom Republiki Białorusi – 1 strona tłumaczenia
Akt urodzenia

akt urodzenia
Akt urodzenia – 2 strony tłumaczenia
Akt małżeństwa

akt małżeństwa
Akt małżeństwa – 2 strony tłumaczenia
Prawo jazdy

prawo jazdy
Prawo jazdy – 2 strony tłumaczenia