Wymiana ukraińskiego prawa jazdy na polskie

Czy posiadając ukraińskie prawo jazdy można poruszać się po drogach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej? Oczywiście. Jednak, aby było to w pełni legalne, należy spełnić pewne warunki oraz przejść legalnie przez proces wymiany dokumentu na polskie.

Co więcej, posiadacz polskich uprawnień może bez problemu poruszać się po drogach całej Unii Europejskiej. Najistotniejszą rzeczą jest, aby prawo jazdy było legalne. Jest to klucz do wymiany uprawnień, a biorąc pod uwagę tendencję do zdawania przez Polaków egzaminu za naszą wschodnią granicą, wręcz kluczowe.

Coraz częściej dochodzi do tego, że wyjeżdżamy do Lwowa czy Kijowa i w sposób “nieco łatwiejszy” aniżeli w Polsce zdobywamy uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Ale do rzeczy. Otóż co należy zrobić, aby wymienić prawo jazdy ukraińskie na polskie?

Gdzie i jakie dokumenty złożyć, by wymienić prawo jazdy?

W celu złożenia odpowiednich dokumentów, interesant musi się udać do urzędu starostwa powiatowego bądź urzędu miasta. Potrzebny będzie wypełniony wniosek o wymianę prawa jazdy (można pobrać z internetu), aktualne zdjęcie (zgodne z wytycznymi) oraz dowód osobisty lub paszport.

W przypadku obcokrajowca będzie to paszport bądź karta pobytu oraz kserokopia zagranicznego prawa jazdy z tłumaczeniem na język polski – tłumaczenie musi być napisane albo potwierdzone przez tłumacza przysięgłego lub konsula i musi stanowić integralną część dokumentu. Dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający adres zameldowania – może być to paszport, karta pobytu lub zaświadczenie o zameldowaniu na czas stały bądź czasowy.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy na polskie?

Koszt wymiany uprawnień wynosi obecnie 100,50 zł, a opłatę można uiścić w danym urzędzie oraz na pośrednictwem przelewu. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że urzędnik odmówi wymiany prawa jazdy, za co przysługuje odwołanie od decyzji w terminie do 14 dni.

Na stronie internetowej http://www.kierowca.pwpw.pl/ można śledzić przebieg procedury i sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odbioru. Na nowe uprawnienia kierowca nie powinien czekać dłużej niż dwa tygodnie.